• Sobota
  0°C
  /
  -4°C
  Wilgotność: 0%
  Wiatr: 11 km/h
  Pochmurno
 • Niedziela
  4°C
  /
  -1°C
  Wilgotność: 0%
  Wiatr: 14 km/h
  Pochmurno
 • Poniedziałek
  8°C
  /
  0°C
  Wilgotność: 0%
  Wiatr: 11 km/h
  Pochmurno
 • Zaloguj
  23 luty 2019
  Nocelgi pod Warszawą
  Hotel FOTEX w Ząbkach

  Andrzej Potęga "Pierwiastek"
  polski gitarzysta basowy

  HYDRAULIK
  Usługi hydrauliczne. Pogotowie hydrauliczne 24H. Hydraulik. Ząbki, Warszawa.
  www.hydraulikzabki.pl

  Aktualności

  2
  lipiec


  2018-07-01
  Program Dobry Start - składanie wniosków.


  Szanowni Państwo, informujemy, że na terenie Miasta Ząbki program "Dobry start" (300+) realizowany będzie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 1.
  Dobry Start  to świadczenie w wysokości 300zł na każde dziecko uczące się w szkole
  - bez względu na dochody.
   
  Kiedy należy składać wnioski?
   
  Wnioski można składać:
  - od 1 lipca 2018r. drogą internetową (PUE ZUS, obywatel.gov.pl, empatia, bankowość elektroniczna);
  - od 1 sierpnia 2018r. (w formie papierowej) osobiście lub za pośrednictwem poczty;
  do 30 listopada 2018r. 
  Wnioski złożone po 30 listopada 2018r. pozostawia się bez rozpatrzenia.
  Komu przysługuje świadczenie Dobry Start?

   Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku:

  • rodzicom,
  • opiekunom faktycznym,
  • opiekunom prawnym,
  • rodzinom zastępczym,
  • osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,
  • dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  • dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo- terapeutycznych,
  • osobom uczącym się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, niepozostające na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz usamodzielnianą, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

   Dobry Start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się:

  • 20 roku życia,
  • 24 roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

   Świadczenie przysługuję również w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się ukończy 20 lub 24 rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego.

  W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie Dobry Start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia.

   Szkoła czyli:

  • szkoła podstawowa,
  • dotychczasowe gimnazjum,
  • szkoła ponadpodstawowa,
  • dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna
   • !! z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,
  • szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
  • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
  • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
  • specjalny ośrodek wychowawczy,
  • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

    Komu nie przysługuje świadczenie Dobry Start?

   Świadczenie Dobry Start nie przysługuje:

  • na dziecko z tytułu rozpoczęcia roczego przygotowania przedszkolnego (tzw. zerówka w przedszkolu lub szkole)
  • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w:
   • domu pomocy społecznej,
   • schronisku dla nieletnich,
   • zakładie poprawczym,
   • areszcie śledzczym,
   • zakładzie karnym,
   • szkole wojskowej,
   • innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie.

   Do pobrania:

  1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start

  2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start

  Akty prawne:

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start"

   

   


   


  Pozostałe wpisy


  Korzystamy z plików cookie tylko w stopniu niezbędnym do działania strony. Możesz je zablokować poprzez zmienę ustawień przeglądarki.
  Dowiedz się więcej wiem, zamknij