• Środa
  9°C
  /
  2°C
  Wilgotność: 0%
  Wiatr: 14 km/h
  Pogodnie
 • Czwartek
  11°C
  /
  7°C
  Wilgotność: 0%
  Wiatr: 14 km/h
  Przelotny deszcz
 • Piątek
  14°C
  /
  8°C
  Wilgotność: 0%
  Wiatr: 18 km/h
  Przelotny deszcz
 • Zaloguj
  20 marzec 2019
  Nocelgi pod Warszawą
  Hotel FOTEX w Ząbkach

  Andrzej Potęga "Pierwiastek"
  polski gitarzysta basowy

  HYDRAULIK
  Usługi hydrauliczne. Pogotowie hydrauliczne 24H. Hydraulik. Ząbki, Warszawa.
  www.hydraulikzabki.pl

  Aktualności  2018-12-17
  Kilka informacji na temat odry
  w związku z przypadkiem zachorowania ucznia SP 2.

  W dniu 17 grudnia Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wołominie poinformowała o pojedyńczym przypadku zachorowania na odrę ucznia szkoły SP 2 przy ul. Batorego 11 w Ząbkach.

  W związku z tym podajemy najważniejsze informacje i aktualne zalecenia PSSE w Wołominie:

  ODRA - co to za choroba?
  Odra to bardzo zaraźliwa choroba wirusowa wywołana przez RNA wirusa
  z rodziny Paramyxoviridae.
  Szacuje się, że w populacji nie szczepionej tzn. podatnej na zachorowanie jeden
  chory zaraża średnio aż 12-18 osób.
  W jaki sposób można się zarazić?
  Jedynym rezerwuarem zakażenia jest chory człowiek. Po zetknięciu się z nim
  ryzyko zachorowania wynosi 90–95%.

  Chory jest zaraźliwy dla otoczenia w okresie średnio 4 dni przed wystąpieniem
  charakterystycznej wysypki na skórze i do 4 dnia po jej pojawieniu się.
  Czy po zetknięciu się z chorym na odrę zachoruję?
  Przyjmuje się, że na zachorowanie na odrę podatne są wszystkie osoby, które
  nie posiadają udokumentowanego dwudawkowego szczepienia przeciw odrze
  lub nie przechorowały odry, co zostało potwierdzone badaniem przeciwciał w
  surowicy krwi.
  Czy łatwo jest się zarazić odrą?
  Wirus odry przeżywa do 2 godzin na powierzchniach skażonych (zabrudzonych)
  wydzielinami chorych. Wirus odry przenoszony jest drogą powietrzną
  (inhalacyjną) i kropelkową poprzez aerosol wydzielin dróg oddechowych i śliny
  oraz przez bezpośrednią styczność z wydzieliną jamy nosowo-gardłowej
  chorego.
  Bardzo rzadko zakażenie następuje drogą pośrednią przez przedmioty świeżo
  zanieczyszczone wydzieliną z jamy nosowo-gardłowej.

  Po jakim czasie od zakażenia zachoruję?
  Okres wylęgania choroby wynosi 6 – 19 dni (średnio 13 dni).
  Wirusy odry dostają się do organizmu przez usta lub nos oraz przez spojówki.
  Po namnożeniu w błonach śluzowych przedostają się do różnych organów, tj.:
  skóry, nerek, żołądka, jelit, wątroby, mózgu, płuc.
  Jakie są objawy odry?
  Praktycznie u wszystkich chorych (98-99%) odra przebiega typowo z wysoką
  gorączką do 39 – 41 °C i charakterystyczną czerwoną, grubo plamisto-grudkową
  wysypką oraz zapaleniem spojówek, światłowstrętem i napadowym suchym
  kaszlem.
  Czy to prawda, że odra może powodować epidemie?
  W czasach przed wprowadzeniem powszechnych szczepień przeciw odrze
  chorowały prawie wszystkie dzieci i była to wówczas klasyczna choroba
  wysypkowa wieku dziecięcego o ciężkim przebiegu, ze szczytem zachorowań
  w wieku 1–9 lat, z czego 1/3 dzieci wymagała hospitalizacji. Co 2–3 lata
  wybuchały epidemie.
  W Polsce zgłaszano rocznie od 70 000 zachorowań w latach pomiędzy
  epidemiami do ponad 200 000 w latach występowania epidemii, przy czym
  odsetek zgłoszeń zachorowań przez lekarzy szacowano zaledwie na 25–30%
  ogółu zachorowań.
  Od czasu wprowadzenia powszechnych szczepień przeciwko odrze (w Stanach
  Zjednoczonych Ameryki Północnej w 1963 r., w Polsce w 1975 r.) liczba
  zachorowań na odrę na świecie i w Polsce istotnie się zmniejszyła. Nadal
  jednak, ze względu na jej dużą zaraźliwość, choroba występuje w Afryce i Azji
  południowo-wschodniej, choć jej ogniska wybuchają także w Europie.
  Czy tegoroczna zwiększona liczba zachorowań na odrę to zdarzenie
  nietypowe?

  Analizując dane statystyczne i epidemiologiczne dotyczące zachorowań na odrę
  w krajach Unii Europejskiej (dostępne na stronie internetowej ECDC
  www.ecdc.gov) łatwo dostrzeżemy, że sytuacja epidemiologiczna odry w
  krajach UE/EOG od kilku lat ma tendencję wzrostową.

  W 2011 roku 29 państw członkowskich UE i EOG zgłosiło 30 567 przypadków
  zachorowania na odrę. 90% spośród nich zarejestrowano w pięciu krajach UE -
  Francja, Włochy, Rumunia, Hiszpania i Niemcy.
  Była to właściwie ta sama liczba, którą zgłoszono w 2010 r. (30 264), ale już w
  stosunku do roku 2009 (7 175 przypadków) i 2008 (7 817) zachorowań na odrę
  zarejestrowano 4-krotnie więcej.
  W 2012 roku w 29 państwach UE i EOG odnotowano 8 230 przypadków odry.
  Zachorowania we Francji, Włoszech, Rumunii, Hiszpanii
  i Wielkiej Brytanii stanowiły 94% wszystkich zgłoszonych.
  W ciągu 2013 roku 30 państw UE/EOG zgłosiło 10 271 przypadków, 91%
  zgłosiły Niemcy, Włochy, Holandia, Rumunia i Zjednoczone Królestwo Wielkiej
  Brytanii.
  W roku 2014 r. 30 państw UE/EOG zgłosiło 3 616 przypadków, a 58,6% spośród
  nich zarejestrowały Niemcy i Włochy.
  W 2015 r. odnotowano 3 969 przypadków odry w 30 państwach UE/ EOG,
  zachorowania w Niemczech stanowiły 62,1% wszystkich przypadków
  zgłoszonych w tym okresie.
  W 2016 r. w 30 krajach UE/EOG zgłoszono 5 273 przypadki zachorowania na
  odrę. W Rumunii wystąpiło 42% wszystkich przypadków zgłoszonych w tym
  okresie (3 400 zachorowań i 17 zgonów).
  W roku 2017 zaobserwowano prawie 4-krotny wzrost liczby zachorowań na
  odrę w stosunku do lat poprzednich. Po rekordowo niskim poziomie 5273
  przypadków odry w 2016 r. w roku 2017 zarejestrowano zachorowania u
  14 600 osób.
  Najwięcej przypadków zachorowań na odrę zarejestrowano w Rumunii (5
  608), we Włoszech (5 098), w Grecji (967), Niemczech (929), co stanowiło
  odpowiednio 38%, 35%, 7% i 6% wszystkich przypadków zgłaszanych przez
  kraje UE/EOG oraz na Ukrainie (4767), w Serbii (702), Tadżykistanie (649),
  Francji (520), Federacji Rosyjskiej (408), Belgii (369), Wielkiej Brytanii (282),
  Bułgarii (167), Hiszpanii (152), Czechach (146) i Szwajcarii (105).
  Spośród 37 zgonów z powodu odry zgłoszonych
  w 2017 r. - 26 zarejestrowano w Rumunii, 4 we Włoszech, 2 w Grecji i po 1 w
  Bułgarii, Francji, Niemczech, Portugalii i Hiszpanii.
  W Polsce również sytuacja epidemiologiczna dynamicznie się rozwija, mimo
  że wciąż jest lepsza niż w krajach sąsiednich.
  W 2017 r. zgłoszono 58 zachorowań na odrę, natomiast w okresie od 1
  stycznia do 31 października 2018 r. zarejestrowano już 144 przypadki.
  Niepokojącym zjawiskiem jest pojawianie się lokalnych ognisk
  epidemicznych, w których chorują głównie osoby nieszczepione - zwłaszcza
  dzieci oraz obcokrajowcy z krajów o wysokiej zapadalności na odrę.
  Odra w Europie dotyczy wszystkich grup wiekowych. Z danych
  epidemiologicznych wynika, że 45% osób, które zachorowały na odrę była w
  wieku 15 lat lub starszych, często były to osoby niezaszczepione. Najczęściej
  chorowali dorośli w wieku ≥20 lat (38% wszystkich przypadków) i dzieci w
  wieku Jednak najwięcej zachorować odnotowano wśród niemowląt poniżej
  pierwszego roku życia, które są zbyt małe aby mogły być zaszczepione, a
  jednocześnie najbardziej narażone na ciężkie powikłania i zgony w przebiegu
  choroby.
  Najwięcej przypadków zachorowań (365,9 i 164,4 na milion populacji)
  zaobserwowano u dzieci, odpowiednio, w wieku grupie wiekowej również większość przypadków zachorowań dotyczyła osób
  niezaszczepionych.
  Epidemiolodzy oceniają, że utrzymujące się rozprzestrzenianie się odry
  w Europie wynika z niedostatecznego stanu zaszczepienia.
  Odsetek osób nieszczepionych wahał się od 72% chorych w wieku 25-29 lat aż
  do 96% u dzieci w wieku Dane ECDC pokazują, że wśród wszystkich zgłoszonych przypadków odry w
  2017 roku, które wystąpiły u osób o znanym statusie zaszczepienia, aż 87% to
  osoby niezaszczepione a 80% dotyczy nastolatków i młodych dorosłych.
  Szczepienie co najmniej dwiema dawkami szczepionki przeciw odrze, śwince i
  różyczce (MMR) pozostaje najskuteczniejszym sposobem zapobiegania
  dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby. Niestety wciąż w 20 z 27 krajów
  UE/EOG stan zaszczepienia przeciw odrze jest poniżej 95%, a tylko taki
  zapewnia odporność zbiorowiskową, w tym ochronę, osób które z powodu
  wieku (niemowlęta) lub stanu zdrowia (np. osoby z zaburzeniami odporności)
  nie mogą być zaszczepione.
  W Polsce stan zaszczepienia przeciwko odrze w ostatnich latach sukcesywnie
  się zmniejsza Zgodnie z wstępnymi danymi NIZP-PZH w 2017 r. odnotowano
  stan zaszczepienia 94,0% dla dawki podstawowej szczepionki MMR, natomiast
  93,0% dla dawki przypominającej.
  Kiedyś odrę nazywano chorobą wieku dziecięcego. Czy to znaczy, że dzieci
  chorują łagodniej?
  To nie jest prawdziwe twierdzenie. Przebieg choroby u niemowląt i małych dzieci
  (do lat sześciu) jest o wiele cięższy niż u dzieci starszych i nastolatków. Odra
  przebiega też ciężko u osób dorosłych, a u połowy z nich dochodzi do rozwoju
  poważnych powikłań poodrowych.
  Ponadto, wszystkie osoby z niedoborami odporności, czy to z powodu chorób
  czy leczenia zaburzającego odporność, niedożywione dzieci oraz kobiety w ciąży
  należą do grup ryzyka rozwoju szczególnie poważnych powikłań odry i zgonu.
  Jakie powikłania grożą po zachorowaniu na odrę i jaka jest częstość ich
  występowania?
  Powikłania oraz zwiększone ryzyko ciężkiego przebiegu odry występują u ok.
  30% osób chorych, większość z nich występuje u dzieci do 5 r.ż. oraz dorosłych
  powyższej 20 lat. Częstość występowania powikłań zależy od szerokości
  geograficznej występowania zachorowań, stanu odżywienia chorego oraz jego
  ogólnego stanu zdrowia.
  Osoby z niedoborami odporności (zwłaszcza chorzy na białaczkę, chłoniaki,
  zakażeni HIV), niedożywione dzieci oraz kobiety w ciąży należą do grupy
  szczególnego ryzyka rozwoju powikłań odry i zgonów.
  • biegunka i odwodnienie występują średnio - u 80 osób/1000 chorych,
  • zapalenie ucha środkowego - u 70-90 osób/1000 chorych,
  • zapalenie płuc - u 10-60 osób/1000 chorych,
  • zapalenie mózgu występuje u 1 osoby/1000 chorych,
  • drgawki występują u 5 osób/1000 chorych,
  • choroba kończy się zgonem u 1-2 osób/1000 chorych,
  • podostre stwardniające zapalenie mózgu występuje u 1/ 2500 chorych.
  Wśród innych rzadkich powikłań należy wymienić: małopłytkowość,
  hypokalcemię, zapalenie krtani, zapalenie tchawicy, zapalenie rogówki,
  zapalenie wątroby, zapalenie wyrostka robaczkowego, zapalenie jelita grubego,
  zapalenie osierdzia, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie kłębków
  nerkowych.
  Najgroźniejszym powikłaniem w przebiegu odry jest podostre stwardniające
  zapalenie mózgu (SSPE) - postępujące zaburzenie neurodegeneracyjne
  ośrodkowego układu nerwowego (OUN), prowadzące do zgonu. Najczęściej
  rozwija się kilka lub kilkanaście lat po zachorowaniu na odrę (średnio: 7 lat,
  zakres: od 1 mies. do 27 lat). Występuje u 1–4/100 000 chorych (3 razy częściej
  u mężczyzn niż kobiet), a czynnikiem ryzyka jest zachorowanie na odrę przed
  ukończeniem 2. roku życia. Dostępne dane sugerują jednak, że częstość
  występowania SSPE u dzieci, które zachorowały na odrę przed ukończeniem 1.
  roku życia, może być większa i wynosić nawet 1/600 dzieci.
  Czy można się uchronić przed zachorowaniem na odrę?
  Najbardziej efektywne jest szczepienie przedekspozycyjne tzn. wykonywane
  przed zetknięciem się z osobą chorą, zakaźną dla otoczenia, np. u dzieci w
  ramach Programu Szczepień Ochronnych lub u dorosłych dotychczas nie
  szczepionych. Szczepienie przeciw odrze chroni przed zachorowaniem i ciężkimi
  powikłaniami (szczególnie neurologicznymi).
  Podanie 2 dawek szczepionki p/odrze w odstępie co najmniej 4 tygodni
  zapewnia trwałą ochronę.
  Szczepienia wykonuje się skojarzoną szczepionką przeciw odrze, śwince i
  różyczce. Skuteczność szczepień p/odrze jest bardzo wysoka, po otrzymaniu
  dwóch dawek szczepionki co najmniej 95% (90-98%) dzieci jest chronionych
  przed zachorowaniem na odrę.
  Szczepienia przeciw odrze, śwince i różyczce realizowane w ramach PSO są
  obowiązkowe dla dzieci, tzn. finansowane z budżetu Ministra Zdrowia.
  Podaje się je w następujących terminach:
  • w 13-15 miesiącu życia (I dawka),
  • w 10 roku życia (II dawka) a od stycznia 2019 r. w 6 r.ż.
  A czy można coś zrobić jeśli już zetknęliśmy się z chorym na odrę a nie
  jesteśmy uodpornieni?
  Zalecane jest, aby po kontakcie z chorym na odrę nieuodpornione osoby
  zaszczepić szczepionką MMR i poddać je izolacji przez 21 dni po kontakcie
  z chorym.
  Szczepienie MMR wykonane w ciągu 72 godzin po kontakcie z chorym może
  zapobiec zachorowaniu lub złagodzi przebieg choroby.
  Osobom dotychczas nieszczepionym należy podać pierwszą dawkę MMR, a tym
  którzy posiadają dokument potwierdzający szczepienie 1 dawką szczepionki
  przeciwko odrze lub MMR, należy podać drugą dawkę, o ile zachowany jest co
  najmniej 4-tygodniowy odstęp między dawkami.
  Warto jest szczepienie p/odrze wykonać nawet po upływie 72 godzin od
  kontaktu. Jeżeli bowiem po obecnym kontakcie nie dojdzie do zakażenia, to
  szczepienie zapewni ochronę w razie kolejnej ekspozycji na odrę, świnkę lub
  różyczkę.
  Zaszczepienie MMR w okresie wylęgania odry nie zaostrzy jej przebiegu.
  Przyczyną objawów podobnych do odry, w krótkim okresie po szczepieniu
  może być naturalne zakażenie lub wirus szczepionkowy, co można zróżnicować
  tylko metodami laboratoryjnymi. Należy też pamiętać, że u ok. 25% osób
  szczepionych p/odrze, śwince i różyczce po upływie 7-10 dni od dnia podania
  szczepionki może wystąpić odczyn poszczepienny z objawami
  „odropodobnymi”.
  Czy zachorowanie i podejrzenie zachorowania na odrę podlega zgłaszaniu
  przez lekarza do Inspekcji Sanitarnej? I w jakim celu jest to wykonywane?
  Zgodnie z zapisami ustawowymi (Ustawa z dn. 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
  oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Tekst jednolity 2018 r.,
  poz. 151) lekarz ma obowiązek zgłoszenia podejrzenia lub zachorowania na
  odrę do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego terytorialnie
  właściwego dla miejsca stwierdzenia choroby. Bardzo ważne jest aby lekarz
  dokonał zgłoszenia w ciągu 24 godzin od powzięcia podejrzenia zachorowania
  na odrę, zważywszy na wielką zakaźność osoby chorej dla otoczenia.
  Do obowiązków lekarza należy też zadbanie o izolację osoby chorej, w
  taki sposób Do obowiązków lekarza należy też zadbanie o izolację osoby chorej, w
  taki sposób aby ograniczyć szerzenie się zakażeń wtórnych oraz
  zidentyfikowanie dotychczas nieuodpornionych osób z otoczenia chorego
  aby wspólnie z pracownikami Państwowej Inspekcji Sanitarnej móc
  zrealizować działania przeciwepidemiczne.
  Najważniejszą rzeczą jest ocena stanu uodpornienia u wszystkich osób,
  u których istnieje ryzyko zachorowania po kontakcie z chorym na odrę.
  Za osoby uodpornione uznaje się te, które mają udokumentowane dwukrotne
  szczepienie przeciwko odrze lub przechorowały odrę.
  Jakie działania są podejmowane w czasie ogniska epidemicznego odry?
  Osoby z otoczenia chorego na odrę uznane za nieudpornione należy poddać
  szczepieniu, o ile nie występują przeciwwskazania. W przypadku dużego
  ogniska epidemicznego, obejmującego dzieci w wieku przedszkolnym (1–6 lat)
  lub osoby dorosłe zaszczepione 1 dawką MMR, należy rozważyć podanie
  drugiej dawki szczepionki.
  Należy rozważyć również szczepienia u niemowląt w wieku ≥6 miesięcy, jeżeli
  ryzyko zachorowania na odrę jest zwiększone.
  Dzieci, które szczepionkę MMR otrzymały przed ukończeniem 12 miesięcy,
  wymagają jednak ponownego podania 2 dawek szczepionki z zachowaniem
  zalecanego odstępu pomiędzy dawkami. Pierwszą z tych dawek należy podać
  nie wcześniej niż w wieku 12 miesięcy.
  Co to jest i czemu służy program eliminacji wirusa odry?
  Eliminację odry na określonym terenie można osiągnąć przy odpowiednio
  wysokim odsetku osób zaszczepionych w danym społeczeństwie (≥95% w
  każdym roczniku). Wówczas przerywa się krążenie wirusa odry w populacji.
  Oznacza to, że jeżeli w społeczeństwie znajdzie się chora (zakażająca) osoba,
  brak osób nieuodpornionych w jej otoczeniu uniemożliwi rozprzestrzenienie się
  wirusa odry.
  Od 1998 r. Region Europejski Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest objęty
  Programem Eliminacji Odry (i Różyczki). Uczestniczy w nim 51 krajów regionu
  europejskiego. Strategia programu obejmuje utrzymanie 95 % poziomu
  zaszczepienia populacji przeciw odrze oraz monitorowanie sytuacji
  epidemiologicznej choroby poprzez rejestrowanie wszystkich zgłoszonych przezlekarzy przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na odrę oraz
  prowadzenie diagnostyki laboratoryjnej.
  W Polsce zgodnie z założeniami Programu Eliminacji Odry i Różyczki w Regionie
  Europejskim, badanie laboratoryjne w kierunku odry należy wykonać w
  Laboratorium Referencyjnym WHO usytuowanym w Zakładzie Wirusologii
  NIZP – PZH w Warszawie. W celu potwierdzenia lub wykluczenia
  zachorowania na odrę należy oznaczyć poziom swoistych przeciwciał w klasie
  Ig M w surowicy krwi (test ELISA) i/lub wykonać izolację lub badanie
  molekularne (PCR), wykrywające obecność RNA wirusa w materiale
  biologicznym. Diagnostyka laboratoryjna stosowana we wszystkich
  podejrzanych przypadkach świadczy o wysokiej czułości nadzoru
  epidemiologicznego, a izolacja wirusa odry pozwala na przeprowadzenie
  genetycznej charakterystyki dzikich szczepów wirusa odry w celu
  zidentyfikowania źródeł zakażenia oraz rozróżnienia pomiędzy rodzimymi i
  importowanymi zachorowaniami.
  Prowadzona weryfikacja zachorowań na odrę i różyczkę mająca na celu ich
  wyeliminowanie w krajach UE, przybliża region europejskie WHO do
  osiągnięcia celu. Każdego roku niezależna Regionalna Komisja ds. Weryfikacji
  (RVC) sprawdza dane krajowe i działania w zakresie szczepień oraz wydaje
  zalecenia mające na celu rozwiązanie konkretnych problemów. Według stanu
  na koniec 2016 r. 42 z 53 krajów regionu przerwało endemiczną transmisję
  odry. Jednak, dopóki nie zostaną zabezpieczeni wszyscy wrażliwi na zakażenie
  (zarówno dzieci jak i dorośli), epidemie będą się pojawiać. Jeśli ma zostać
  osiągnięty cel eliminacji, to liczba szczepień dla dzieci i dorosłych musi
  wzrosnąć w wielu krajach, ponieważ aby przerwać krążenie wirusa odry w
  populacji zakres szczepień zarówno pierwszej, jak i drugiej dawki musi wynosić
  co najmniej 95% na wszystkich szczeblach niższych niż krajowy.
  Dlaczego warto szczepić się przeciw odrze?
  Należy pamiętać, że osoby, które nie są odporne na odrę mogą zakazić się
  zarówno od osób chorych ze swojego otoczenia ( min. przedszkole, szkoła,
  zakład pracy, rodzina) jak również podczas wyjazdu za granicę, gdzie istnieje
  możliwość kontaktu z osobami chorymi. Dodatkowo osoby chore
  przyjeżdżające do Polski z krajów, gdzie odnotowywane są przypadki odry mogą
  stanowić źródło zakażenia dla jeszcze niezaszczepionych niemowląt lub
  nieszczepionych starszych dzieci i dorosłych.

  Tylko osoby uodpornione, które przechorowały odrę lub zostały, w sposób
  właściwy 2 dawkami, zaszczepione przeciwko odrze, są chronione przed
  zachorowaniem.

  Opracowanie
  Oddział Nadzoru Epidemiologii
  WSSE w Warszawie


   


  Pozostałe wpisy


  Korzystamy z plików cookie tylko w stopniu niezbędnym do działania strony. Możesz je zablokować poprzez zmienę ustawień przeglądarki.
  Dowiedz się więcej wiem, zamknij