Zaloguj
30 września 2020

Rozrywka i Kultura2013-04-16
KONKURS MUZYKI INSTRUMENTALNEJ
ZĄBKI 2013

XII POWIATOWY KONKURS
MUZYKI INSTRUMENTALNEJ
POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
ZĄBKI 2013Do kalendarza wydarzeń kulturalnych gminy Ząbki, których inicjatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach, dołączyła w roku 2000 nowa impreza: KONKURS MUZYKI ELEKTRONICZNEJ.
W zamyśle organizatora miała być ona wydarzeniem spektakularnym, wykraczać swym zasięgiem poza granice gminy a w założeniach kreować idee porozumienia, współpracy i wymiany doświadczeń w środowiskach krzewiących kulturę. Tak też się stało. W drodze Porozumienia Domów i Ośrodków Kultury powiatu wołomińskiego konkurs uzyskał wyjątkową rangę. Uhonorowano go Patronatem Starostwa Wołomińskiego. W roku 2006 Konkurs rozszerzono o kategorię gitary klasycznej.Dobra współpraca gwarantuje realizację zamierzonych celów. Są nimi:

- Możliwość przedstawienia osiągnięć różnych środowisk twórczych w powiecie wołomińskim zajmujących się upowszechnianiem gry na elektronicznych instrumentach klawiszowych i gitarze klasycznej.

- Stworzenie szansy prezentacji dla uczących się indywidualnie.

- Promocja wybitnie uzdolnionych instrumentalistów.

- Propagowanie gry na instrumentach w środowisku gmin powiatu wołomińskiego.

- Integracja środowisk kultury muzycznej na szczeblu powiatu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do czynnego uczestnictwa w XII Powiatowym Konkursie Muzyki Elektronicznej.

REGULAMIN KONKURSU


ORGANIZATOR - Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach

WSPÓŁORGANIZATORZY - Starosta Wołomiński
Porozumienie Domów i Ośrodków Kultury Powiatu Wołomińskiego


I. ZASADY UCZESTNICTWA:

Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie dwóch utworów instrumentalnych w jednej z dwóch kategorii instrumentalnych:
1.Keyboard - z wykorzystaniem automatycznych akompaniamentów lub bez (pianino elektroniczne, organy, syntezator).
2.Gitara


II. UCZESTNICY KONKURSU:

grupa I - uczniowie szkół podst., klasy 1 - 3
grupa II - uczniowie szkół podst., klasy 4 - 6
grupa III - uczniowie szkół ponadpodstawowych

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.
I etap: Eliminacje gminne zostaną przeprowadzone przez Ośrodki Kultury biorące udział w konkursie. Podczas eliminacji wyłonionych zostanie sześciu uczestników /po jednym z każdej kategorii instrumentalnej i grupy wiekowej/, którzy będą brali udział w finale konkursu. W przypadku, gdy na terenie danej gminy nie będzie którejkolwiek grupy wiekowej lub kategorii instrumentalnej, można zwiększyć ilość uczestników w innej grupie lub kategorii (łącznie z gminy max. 8 osób).
Wyniki eliminacji należy przesłać na kartach zgłoszeń do Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach, ul. Słowackiego 10, do dn. 30 kwietnia 2013 r.
II etap: Finał Konkursu odbędzie się 18 maja 2013 r. o godz. 10:00
w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21


UWAGA !!!

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie /zmiany te nie mogą wpłynąć w zasadniczy sposób na przebieg konkursu/.

IV. OCENA I NAGRODY:

Jury festiwalu oceniać będzie umiejętności instrumentalne wykonawców, dobór repertuaru, interpretację, umiejętność wykorzystywania dostępnych opcji i wariacji danego instrumentu oraz ogólny wyraz artystyczny.

Atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów Konkursu zapewnia organizator. Wszyscy uczestnicy finału otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Organizator finału zapewnia:

- zestaw aparatury nagłaśniającej

- możliwość podłączenia własnego sprzętu.

Z chwilą dokonania zgłoszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyraża zgodę na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdjęć na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta w Ząbkach oraz w lokalnej prasie.


Źródło: MOK Ząbki

 Karta Zgloszenia - pdf


Pozostałe wpisy


Korzystamy z plików cookie tylko w stopniu niezbędnym do działania strony. Możesz je zablokować poprzez zmienę ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej wiem, zamknij